• Huvudsponsorer

Koncernen Färjestad BK redovisar positivt resultat

20 juni 2017 13:41
Bokslut

Koncernens resultat för verksamhetsåret 1 maj 2016 – 30 april 2017 är nu sammanställt.
Det visar en vinst på 39,4 Mkr före skatt.


Sportsligt är resultaten väl kända sedan tidigare och säsongen stannade vid kvartsfinal för representationslaget. Där tog det också stopp mot HV71 som, när sista matchen för SHL-säsongen var spelad, kom att stå som mästare med den så åtråvärda Le Mat-pokalen i sina händer.

– Budget på koncernnivå var ställd till +1,1Mkr. Resultatet i den löpande verksamheten landar före engångsposter av såväl plus som minuskaraktär på nivån +-0. Positiva avvikelser redovisas i princip rakt över intäktsenheterna och vi gläds åt ökade publiktal i Löfbergs Arena i år igen. På den negativa avvikelsesidan av större betydelse har vi personalkostnader (kostnader för spelare), samt utebliven Julgala i Löfbergs Arena (2016). Relativt stora avvikelseposter där vi lyckats kompensera bra genom att intäktssidan har utvecklats positivt, kommenterar ordförande Sture Emanuelsson.

– Under verksamhetsåret har fastigheten Ismåsen 4 (FBK Center) sålts och differensen mellan resultat i löpande verksamhet och redovisat resultat härleds till försäljningen av FBK center och engångskostnader, säger VD Stefan Larsson.

Säsongen kort i siffror - koncernen:

• Resultat för verksamhetsåret +39,4Mkr (630Tkr)
• Soliditet 22 % (14)
• Verksamhetsintäkter 190,7Mkr, 147,3Mkr exklusive engångsposter (144,3)
• Finansiella låneskulder 83,7Mkr (130,5)
• Eget kapital 108,252Mkr (69,750Mkr)
• Likvida medel 22,4Mkr (3,3Mkr)

– Vi är naturligtvis glada över att kunna leverera ett så positivt ekonomiskt resultat. Det ger oss fortsatt en stark plattform att utveckla Färjestad BK på alla plan. Våra målsättningar är som sig bör både höga och utmanande, kommenterar VD Stefan Larsson och ordförande Sture Emanuelsson.