Torsdag Tor 5 Januari Jan
Fredag Fre 6 Januari Jan
Lördag Lör 7 Januari Jan
Torsdag Tor 12 Januari Jan
Lördag Lör 14 Januari Jan
Torsdag Tor 19 Januari Jan
Lördag Lör 21 Januari Jan
Söndag Sön 22 Januari Jan
Onsdag Ons 25 Januari Jan
Torsdag Tor 26 Januari Jan
Lördag Lör 28 Januari Jan
Tisdag Tis 31 Januari Jan
Torsdag Tor 2 Februari Feb
Lördag Lör 4 Februari Feb
Söndag Sön 5 Februari Feb
Onsdag Ons 8 Februari Feb
Söndag Sön 12 Februari Feb
Tisdag Tis 14 Februari Feb
Torsdag Tor 16 Februari Feb
Lördag Lör 18 Februari Feb
Söndag Sön 19 Februari Feb
Tisdag Tis 21 Februari Feb
Torsdag Tor 23 Februari Feb
Lördag Lör 25 Februari Feb
Tisdag Tis 28 Februari Feb

Färjestads gör väntat minusresultat

19 juni 2014 14:00

Styrelsen för Färjestad BK har idag, efter revisorernas granskning, fastställt det ekonomiska resultatet för säsongen 2013/14.
Föreningens resultat uppgår till -5,4 mkr före skatt.


– Det finns två huvudsakliga skäl till att det blir en förlust, trots finalspel, säger Håkan Loob.

– Vi fick en mycket dålig start på säsongen och låg i bottenskiktet efter 20 omgångar. Vi fick ganska omgående reagera på ett kraftfullt sätt vilket ledde till förändringar på spelarsidan och då blir det kostsamt. Jag tycker att säsongen visar att vår handlingskraft ledde oss rätt. Vi är stolta över den upphämtning som laget gjorde.

Det andra skälet till förlusten är att det fanns motgångar i biljettförsäljningen under grundserien. Publiksnittet i grundserien sjönk något jämfört med föregående säsong.

Loob hyser dock tillförsikt inför den kommande säsongen.

– Vi har noga beaktat de problem som vi ställdes inför under den gångna säsongen och har använt lärandet till att ställa om i våra strategiska ansatser, både kring biljettförsäljning och kring laget. Vi känner oss väl rustade för säsongen som kommer och hyser stora förhoppningar om att de åtgärder vi nu gjort kommer att leda till en klar resultatförbättring och en ekonomi i balans under 14/15.

Det egna i kapitalet i koncernen uppgår till goda 72 mkr i koncernen, varav ca 48 mkr i moderföreningen. Koncernen omsatte dryga 150 mkr 2013/14.

Årsredovisningen och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet den 18/8.