Idag lanserar vi - Stort Hjärta
Publicerad: 2024-03-08
Stort Hjärta
Stort Hjärta är samlingsnamnet för Färjestad BK:s insatser i samhället. Vi är väl medvetna om att Färjestad BK berör många, och med det följer ett stort ansvar. Idag lanserar vi vårt nya initiativ.

Redan idag gör vi mycket för samhället genom att erbjuda aktiviteter både på och utanför isen. Genom vår plattform skapas ett sammanhang för tusentals människor årligen, men vi vill och kan göra mer. Stort Hjärta handlar om det ansvar vi tar utanför rinken utifrån de rådande samhällsutmaningar vi tillsammans med stöttande organisationer ser. Vi ser med ödmjukhet fram emot att fortsätta ta to oss an dessa utmaningar, nu under samlingsnamnet Stort Hjärta.

Stefan Larsson, VD Färjestad BK kommenterar initiativet:
– Stort Hjärta har en tydlig hemvistelse i föreningens strategi om att vara relevanta för människor, företag och organisationer. Vi vill genom detta initiativ vara en samhällskraft även utanför rinken. Vi ser en stor potential att med stöd från våra partners göra skillnad både lokalt och regionalt. Vi är tacksamma att både McDonalds och Löfbergs är med från start på denna resa.  

Stort Hjärta tar utgångspunkt i tre av FN:s totalt 17 globala hållbarhetsmål:
* 3. Hälsa och välbefinnande
* 10. Minskad ojämlikhet
* 11. Hållbara städer och samhällen

240308-logo-storthjarta

Anders Thorén, Kommunikationschef Löfbergs:

Varför väljer ni att kliva in som partner till Stort Hjärta?
Karlstad är och kommer alltid att vara hemma för oss på Löfbergs. Det var här det började, och det är här vi bygger vår framtid. Att vara en del av Stort Hjärta ger oss möjlighet att skapa ännu bättre förutsättningar för en positiv samhällsutveckling i Värmland, något som alla som bor och verkar här vinner på.

Utmaningarna i vårt samhälle förändras hela tiden. Genom Stort Hjärta strävar vi efter att vara i framkant och därmed relevanta för att möta de utmaningarna som samhället ställs inför – idag och imorgon. Stort Hjärta är för oss en självklarhet. Det handlar om vårt samhällsansvar och vad vi tillsammans kan göra för att konkret bidra till ett bättre samhälle.

Astrit Ala, VD Hjelte Restaurang/McDonalds:

Varför väljer ni att kliva in som partner till Stort Hjärta?

– Satsningen introducerades för oss genom vårt samarbete och vi blev genast förtjusta i dess intressanta karaktär. Vår passion för ungas välmående och hälsa brinner extra starkt och det är av yttersta vikt för att stödja initiativ som främjar en positiv behandling av unga. Dessa aspekter utgör centrala kriterier när vi väljer vilka projekt och samarbeten vi ska engagera oss i.

Med stort hjärta, hårt arbete och goda förebilder är vi Färjestad BK.

(På bilden syns från vänster; Astrit Ala och Maria Lindqvist, McDonalds, Anders Thorén, Löfbergs, Oliver Sundblad, Färjestad BK)

Färjestad BK