Valberedning

Valberedningen utses av årsmötet och består av en ordförande samt två ledamöter.

Ordförande
Håkan Eliasson

Ledamöter

Hans Skantz

Anna Sandborgh

Kontakta valberedningen: [email protected]