Välkommen till Färjestad BK:s och Länsförsäkringar Värmlands Skridskokompis

Färjestad BK och Länsförsäkringar Värmland vill inspirera barn och unga till rörelse. Därför kör vi nu i gång det uppskattade projektet ”Skridskokompis”. Projektet ger värmländska barn från förskoleklass till årskurs 3 möjlighet att under två timmar komma till Löfbergs Arena och under lättsamma former prova på att åka skridskor.

Målsättningen är att aktiviteten leds av ledare eller spelare från Färjestads organisation men det finns inga garantier att så sker. Varje klass måste ha minst en ombytt lärare/vuxen med på isen. Aktiviteten är inriktad på lek och trivsel utan klubbor.Alla är olika och bra på sitt sättVi står för människors lika värde, rättvisa och jämlikhet både på och utanför isen. Sport är en gemenskap där alla ska vara välkomna och respekterade. När barnen drar på sig skridskorna är det inte bara motion och hälsa vi strävar efter att uppnå, utan även att visa respekt för varandra och vara en bra kompis. Därför blir det på ett enkelt och begripligt sätt också några minuter om hur man uppträder mot varandra i vardagen.Bra att veta

* Skridskokompis genomförs i Löfbergs Arena från mitten av oktober till slutet av februari 2023 under vissa eftermiddagar. Intresseanmälan sker på mejl till [email protected]. Glöm inte att ange önskemål om vilken dag ni vill komma och skriv även telefonnummer till klassens/skolans kontaktperson.

* Transport till och från arenan ordnas av skolorna.

* Har man inte skridskor, hjälm eller annan utrustning finns det att låna på plats. Har man egen utrustning tar man med och använder den. Observera att inga klubbor är tillåtna.

* Tryggheten på och utanför isen är oerhört viktig för oss. Personalen på skolorna ansvarar själva för att eleverna täcks av relevant försäkring. Är du osäker på vad som gäller kan du kontakta din rektor/kommun eller annan för uppgiften lämplig person inom din organisation.

* Samtliga elever som deltar får en reflexväst av Länsförsäkringar Värmland!

* Vi har för avsikt att ta ett gruppfoto som vi planerar att publicera på Färjestads hemsida. Om någon elev inte kan vara med på bild är det viktigt att medföljande lärare meddelar oss det på plats.

Video
Video