Stadgar

För den ideella föreningen Färjestad BK med hemort i Karlstad kommun. Bildad 1932.

Stadgarna senast fastställda/ändrade av extra årsmöte den 27 april 2009.

Här kan du ladda ner dokumentet över Färjestad Bollklubbs stadgar.