Bild saknas
Stort Hjärta

Stort Hjärta är samlingsnamnet för Färjestad BK:s insatser i samhället. Vi är väl medvetna om att Färjestad BK berör många, och med det följer ett stort ansvar. Genom vår plattform skapas ett sammanhang för tusentals människor årligen, men vi vill och kan göra mer.

Stort Hjärta handlar om det ansvar vi tar utanför rinken utifrån de rådande samhällsutmaningar vi tillsammans med stöttande organisationer ser.

Huvudpartners
Löfbergs

– Karlstad är och kommer alltid att vara hemma för oss på Löfbergs. Det var här det började, och det är här vi bygger vår framtid. Att vara en del av Stort Hjärta ger oss möjlighet att skapa ännu bättre förutsättningar för en positiv samhällsutveckling i Värmland, något som alla som bor och verkar här vinner på. (Anders Thorén, kommunikationschef Löfbergs)

McDonalds

– Satsningen introducerades för oss genom vårt samarbete och vi blev genast förtjusta i dess intressanta karaktär. Vår passion för ungas välmående och hälsa brinner extra starkt och det är av yttersta vikt för att stödja initiativ som främjar en positiv behandling av unga. Dessa aspekter utgör centrala kriterier när vi väljer vilka projekt och samarbeten vi ska engagera oss i.
(Astrit Ala, VD Hjelte Restaurang/McDonalds)

Företagssupportrar