Matchen uppskjuten med kort varsel
Publicerad: 2022-01-18
Covid-19
Drygt en timme innan nedsläpp togs beslutet på inrådan av matchläkaren. Matchen behöver skjutas upp. 
Orsaken: ett okontrollerat utbrott av Covid-19 i vår trupp.

Anders Engström är matchläkare och var en av de som var med och tog beslutet om att skjuta upp matchen.
– Vi har från samtliga klubbar haft en tät dialog med SHL, och strävat efter att hålla verksamheten igång. Utifrån nuläget har vi haft en ny kontakt med SHL som i sin tur har kontakt med Svenska Ishockeyförbundet, som är de som kan besluta om en match ska skjutas upp eller ej. Den samlade bedömningen i det här fallet gjorde att det inte fanns något annat beslut att ta, säger Engström.

Det har funnits få fall i truppen tidigare, fall man försökt isolera.
– Vi har sedan några veckor haft spridda fall i truppen som vi isolerat och vi har därför kunnat bedriva fortsatt verksamhet. Vi har nu flera fall den senaste veckan där vi trots isolering inte lyckats bryta smittspridningen. Vi har med kort varsel inför dagens match fått ytterligare fall vilket gör att smittspridningen måste bedömas som okontrollerad. Vi har spelare som vid matchsamlingen nu på eftermiddagen uppvisade lindriga symptom som föranlett provtagning. Därav det sena men nödvändiga beslutet. Tråkigt för alla inblandade, avslutar Engström.

Kommunikatör Stefan Eriksson