Onsdag Ons 20 April Apr
Fredag Fre 22 April Apr
Söndag Sön 24 April Apr
Tisdag Tis 26 April Apr
Lördag Lör 30 April Apr
Måndag Mån 2 Maj Maj
Tisdag Tis 3 Maj Maj
Torsdag Tor 5 Maj Maj
Lördag Lör 7 Maj Maj
Måndag Mån 9 Maj Maj
Torsdag Tor 12 Maj Maj
Torsdag Tor 11 Augusti Aug
Lördag Lör 13 Augusti Aug
Torsdag Tor 18 Augusti Aug
Torsdag Tor 25 Augusti Aug
Fredag Fre 2 September Sep
Söndag Sön 4 September Sep
Fredag Fre 9 September Sep
Söndag Sön 11 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Tisdag Tis 27 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Tisdag Tis 4 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt

Förändringar i den sportsliga organisationen

15 november 2021 12:30
Föreningen

Färjestad BK bedriver en omfattande verksamhet där kärnverksamheten är ishockey. Allt från de yngsta i Ture Vargs hockeyskola till elitverksamheten som fyller vår arena.

– Mot den bakgrunden ser vi ett behov av att förändra och stärka vår sportsliga organisation, säger vd Stefan Larsson.


Färjestad BK bedriver en omfattande verksamhet med många möjligheter till positiva avtryck på vårt samhälle. Detta genom den medlemsstyrda föreningen Färjestad BK där kärnverksamheten är ishockey. Allt från de yngsta förmågorna i Ture Vargs hockeyskola till våra representationslag på a-lagsnivå.
– Kärnverksamheten växer och utvecklas alltid med såväl individ som lag och samhälle i fokus. När det kommer till föreningens elitverksamhet är och skall föreningens ambitionsnivå alltid vara att tävla mot dom bästa, i de högsta serierna och med högsta möjliga resultat och avtryck. Mot den bakgrunden ser vi ett behov av att förändra och stärka vår sportsliga organisation, säger Stefan Larsson.

Organisationen förstärks per omgående med Rickard Wallin. Rickard är ett bekant ansikte och har en lång och framgångsrik bakgrund i föreningen och sitter för närvarande också i föreningens huvudstyrelse. Rickard är även aktiv som ledare för ett av föreningens ungdomslag.
– Rickard kommer att ha det övergripande sportsliga ansvaret för Färjestad BK, ingå i föreningens ledningsgrupp samt i funktionen rapportera till styrelsen i sportsliga frågor och tillträder som sagt per omgående. Rickard kommer naturligt nog att i det korta perspektivet ha fokus på den innevarande säsongen men också på det framtida bygget och utvecklingen av föreningens sportsliga verksamhet över tid. I det ingår också att värdera organisation, förutsättningar och övergripande strategier för Färjestad BK:s sportsliga verksamhet, säger Larsson.

Rickard Wallin valdes på den senast årsmötet in som ledamot i föreningens styrelse.
– Rickard har väl i egentlig mening aldrig varit utanför föreningen men vi önskar Rickard varmt välkommen till föreningen i rollen som Sportdirektör. Han har tillfört sportslig höjd i styrelsen och det känns naturligt att han nu axlar det här operativa ansvaret i organisationen, säger ordförande Lars Appelqvist.

– Jag är tacksam över förtroendet att ta det här ansvaret i Färjestad BK. Min ambition är att bygga en sportslig organisation som är konkurrenskraftig och hållbar över tid säger Rickard Wallin.

Som ett led i den sportsliga förändringen avslutas Peter Jakobssons uppdrag som GM i Färjestad BK.
– Peter är en bra människa och han har gjort ett jättejobb under sina år hos oss. För det vill vi säga ett stort tack och önska honom all lycka i framtiden, säger Stefan Larsson.

Eventuella frågor hänvisas till:
Rickard Wallin, sportdirektör: 073-501 5020
Stefan Larsson, vd: 073-536 0968
Lars Appelqvist ordförande: 076-534 0139