Lördag Lör 4 December Dec
Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec
Lördag Lör 18 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Tisdag Tis 28 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Torsdag Tor 6 Januari Jan
Lördag Lör 8 Januari Jan
Tisdag Tis 11 Januari Jan
Torsdag Tor 13 Januari Jan
Fredag Fre 14 Januari Jan
Söndag Sön 16 Januari Jan
Lördag Lör 22 Januari Jan
Lördag Lör 29 Januari Jan
Söndag Sön 30 Januari Jan
Tisdag Tis 1 Februari Feb
Torsdag Tor 3 Februari Feb
Tisdag Tis 15 Februari Feb
Torsdag Tor 17 Februari Feb
Tisdag Tis 22 Februari Feb
Torsdag Tor 24 Februari Feb
Lördag Lör 26 Februari Feb
Tisdag Tis 1 Mars Mar
Torsdag Tor 3 Mars Mar
Lördag Lör 5 Mars Mar
Måndag Mån 7 Mars Mar

Förändringar i den sportsliga organisationen

15 november 2021 12:30
Föreningen

Färjestad BK bedriver en omfattande verksamhet där kärnverksamheten är ishockey. Allt från de yngsta i Ture Vargs hockeyskola till elitverksamheten som fyller vår arena.

– Mot den bakgrunden ser vi ett behov av att förändra och stärka vår sportsliga organisation, säger vd Stefan Larsson.


Färjestad BK bedriver en omfattande verksamhet med många möjligheter till positiva avtryck på vårt samhälle. Detta genom den medlemsstyrda föreningen Färjestad BK där kärnverksamheten är ishockey. Allt från de yngsta förmågorna i Ture Vargs hockeyskola till våra representationslag på a-lagsnivå.
– Kärnverksamheten växer och utvecklas alltid med såväl individ som lag och samhälle i fokus. När det kommer till föreningens elitverksamhet är och skall föreningens ambitionsnivå alltid vara att tävla mot dom bästa, i de högsta serierna och med högsta möjliga resultat och avtryck. Mot den bakgrunden ser vi ett behov av att förändra och stärka vår sportsliga organisation, säger Stefan Larsson.

Organisationen förstärks per omgående med Rickard Wallin. Rickard är ett bekant ansikte och har en lång och framgångsrik bakgrund i föreningen och sitter för närvarande också i föreningens huvudstyrelse. Rickard är även aktiv som ledare för ett av föreningens ungdomslag.
– Rickard kommer att ha det övergripande sportsliga ansvaret för Färjestad BK, ingå i föreningens ledningsgrupp samt i funktionen rapportera till styrelsen i sportsliga frågor och tillträder som sagt per omgående. Rickard kommer naturligt nog att i det korta perspektivet ha fokus på den innevarande säsongen men också på det framtida bygget och utvecklingen av föreningens sportsliga verksamhet över tid. I det ingår också att värdera organisation, förutsättningar och övergripande strategier för Färjestad BK:s sportsliga verksamhet, säger Larsson.

Rickard Wallin valdes på den senast årsmötet in som ledamot i föreningens styrelse.
– Rickard har väl i egentlig mening aldrig varit utanför föreningen men vi önskar Rickard varmt välkommen till föreningen i rollen som Sportdirektör. Han har tillfört sportslig höjd i styrelsen och det känns naturligt att han nu axlar det här operativa ansvaret i organisationen, säger ordförande Lars Appelqvist.

– Jag är tacksam över förtroendet att ta det här ansvaret i Färjestad BK. Min ambition är att bygga en sportslig organisation som är konkurrenskraftig och hållbar över tid säger Rickard Wallin.

Som ett led i den sportsliga förändringen avslutas Peter Jakobssons uppdrag som GM i Färjestad BK.
– Peter är en bra människa och han har gjort ett jättejobb under sina år hos oss. För det vill vi säga ett stort tack och önska honom all lycka i framtiden, säger Stefan Larsson.

Eventuella frågor hänvisas till:
Rickard Wallin, sportdirektör: 073-501 5020
Stefan Larsson, vd: 073-536 0968
Lars Appelqvist ordförande: 076-534 0139