Framtidstro trots ovisst läge

25 mars 2020 17:58
föreningen

Den rådande världsbilden drabbar många instanser i vårt samhälle vilket även får konsekvenser för Färjestad BK.

– För att säkra oss om handlingskraft och utrymme framåt så har vi redan vidtagit en rad kraftfulla åtgärder, säger VD Stefan Larsson.


Med en säsong som slutade innan det roliga började är redan vida känt. Ett uteblivet slutspel är ett stor inkomstbortfall för lagen, så också för Färjestad BK.
– Att den avslutade säsongen kommer att få stora negativa konsekvenser är ingen hemlighet. Man kan som alltid bara spekulera i ett lyckosamt slutspel eller inte, men hade vi gått långt så kan vi nog säga att vi tappar runt 20 miljoner i intäkter, säger Stefan Larsson

Ovissheten om framtiden och var allt tar vägen i de olika grenarna av verksamheten gör nu att Färjestad vidtagit några kraftiga åtgärder. Idag har nästan alla spelare, ledare och tjänstemän meddelats att de blir korttidspermitterade.

– Efter att nyss ha haft ett möte med spelare och ledare så är det glädjande att det alla uttrycker är att man vill dra sitt strå till stacken, vilket också gäller övrig personal. Det gäller förhållningen till korttidspermitteringen som sådan, men det finns också en stor vilja att bidra till samhället utanför ramen av vår egen verksamhet, säger Larsson.

– Vi har redan gjort en del sådana insatser, både individuellt och som som grupp. Vi ser över våra möjligheter att göra ytterligare insatser framöver.

Även Löfbergs Arena kan komma att användas.
– Vi har en fantastik anläggning som naturligtvis kan vara en resurs om och när samhällsbehoven behöver. Varför vi tar till de här åtgärderna i dagsläget är för att klara av situationen här och nu, men också för att framtidssäkra att vi fortsatt kan vara den starka drivkraften för Karlstads och Värmlands utveckling som vi vill vara, avslutar Larsson